Boder

Boder er en del av fellesarealet, som formelt eies av borettslaget og disponeres av den enkelte andelseier.

Alle i vår gård har krav på 3 kvadratmeter bod på loft og 5 kvadratmeter i kjelleren. Unntaket er noen få utbygde leiligheter som har innlemmet sin ene bod i leiligheten når den ble bygd ut.

Fordi vi har hatt mange utbygginger på kjeller og loft, er det lite tilgjengelig bodareal utover det arealet man har krav på. Styret disponerer noen utleieboder. Disse er imidlertid populære, og det er ofte ventelister på å få utleiebod. Hvis du trenger mer bodplass kan styret kontaktes.


Barnevognbokser

Barnevogner kan av brannhensyn aldri stå inne i oppgangene. Borettslaget har bokser til lagring av barnevogner stående rundt om i gården, og alle som trenger en slik kan ta kontakt med styret. Da har du den til disposisjon så lenge man bruker vogn.

Det fødes mange barn i gården vår. og for at vi skal kunne tilby bokser til de som trenger det er det viktig at man tar kontakt med styret og sier ifra seg boksen når man ikke trenger den lenger.

Den skal ikke benyttes til oppbevaring av akebrett og sykler og annet man kan ha i boden.

Sykkelparkering

Sykler kan settes i sykkelparkeringene som er i tilknytning til søppelskur og tørkebåser. Siden vi ikke har så mye fellesarealer igjen, har vi dessverre ikke noe felles plass til vinterlagring av sykler.