Brann og brannsikkerhet

 

Hver leilighet er en såkalt branncelle, som skal være forskriftsmessig branntettet mot oppgang, andre leiligheter og loft- og kjellerboder der det er aktuelt.

Hvis man trenger å lage en gjennomføring (f.eks vann eller strøm), må man sørge for at dette tettes forskriftsmessig etter kravene som gjelder om brannvern. Å bryte brannsikringen er svært alvorlig. Beboer som bryter brannsikringen må bære kostnadene ved eventuelle oppgraderinger.

I gården vår har vi årlige brannkontroller. De gangene kontrollørene må inn i leiligheter, vil beboerne få beskjed om dette i forkant.

Utstyr du må ha i leiligheten din

Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, og manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt må styret kontaktes så snart som mulig.

Fellesarealer må alltid være ryddige

Ved en eventuell brann hvor det er behov for rask evakuering, er det viktig at rømningveier er frie og lett fremkommelige. Det vil si at det ikke må stå sko, barnevogner, møbler, etc. i trappeoppgangene. Det samme gjelder for kjellergangene.

På dugnadene blir det ryddet og fjernet eiendeler i trappeoppganger og kjellerganger. Det henstilles imidlertid til alle beboere om å kontinuerlig påse at rømningsveiene er frie. Styret vil kunne gi enkelte andelseiere skriftlig pålegg om å fjerne hensatte eiendeler som vurderes som en risiko iht frie rømningsveier.