Hagen og hagegruppa


Borettslaget har en egen hagegruppe, som ivaretar og utvikle hagen og grøntarealene. Hagegruppa gjør en viktig og prisverdig jobb med planter, trær, busker og blomster.

Områdene utenfor hver enkelt oppgang kan beboerne i oppgangen beplante selv. Man kan få igjen 500 kroner pr oppgang pr sesong for innkjøp av planter og utstyr. Ta gjerne kontakt med hagegruppa for å få innspill, råd og hjelp. NB: Planter som klatrer på vegger og rør kan ødelegge mer enn de pynter opp - vi har hatt flere skader på fasaden på grunn av dette. Vær derfor ekstra forsiktig med klatreplanter.

Ta gjerne kontakt om du har innspill til forbedringer eller ønsker å bidra selv. Hagegruppa ledes av Birthe Eriksen. Hagegruppa tar gjerne imot flere grønne fingre og innspill.


Kontaktinfo til Hagegruppa:

Birthe Eriksen
Krebsgate 13 b
e-post: birthe@live.no
telefon: 47 65 62 96

Historien om hagen

Takket være en driftig byplansjef og en helsedirektør har Frankrikegården mye grøntareal. Tuberkolose skal ha vært den viktigste grunnen til at gården er så luftig. Frykt for smitte i trange gårdsrom førte til at man i begynnelsen av 1900-tallet ønsket mer friluftsareal i byen.

Torshov kvartal 8 ble tegnet i 1919 og bygget på begynnelsen av 1920-tallet, og nesten et århundre senere er vi takknemlig for utfallet, en arkitektur som er verdsatt og et grøntareal som brukes aktivt, hvor det ikke lengre står skilt om å ikke trå på plenen.