Ildsteder

Skal du montere nytt ildsted eller byttedet du allerede har, skal skriftlig søknad sendes styret. Arbeid kan ikke igangsettes før skriftlig godkjennelse er gitt.

Kvalifisert montør skal benyttes og montering skal gjøres etter gjeldende krav. Tiltaket skal meldes til Brann- og redningsetaten i Oslo ved Boligseksjonen med kopi til styret.

Etter montering skal det gjennomføres en kvalifisert kontroll som bestilles av styret. Andelseier belastes kostnadene for denne kontrollen.