Trappevask

Det er en ekstern leverandør som har ansvar for renhold av trapper i oppgangene. Kostnaden dekkes gjennom husleien.

Oppgangene blir vasket en gang i uken. Det vaskes i alle etasjer, men det vil ikke bli flyttet på dørmatter og løse gjenstander for å komme til med mopp. Dersom dere vil at de skal vaske hele flaten, må dere med andre ord fjerne dørmatter de dagene det skal vaskes (i all hovedsak fredager).