Oppussing og ombygging av leiligheter

Oppussing

Alle andelseiere står fritt til å gjennomføre vanlig oppussing av innvendige flater i leiligheten, uten at det må søkes til styret om dette.

Ved større endringer, som fjerning av vegger etc, må man kontakte styret først. Dette er fordi borettslaget har ansvaret for selve bygningsmassen. Hvis du skal gjøre noe med vanninntak og avløp (soilrør), eller stigeledning for strøm frem til beboers hovedsikring, gjelder samme regel - snakk med styret først om hva du har tenkt å gjøre.

Vil man fjerne bærevegger eller gjøre andre større inngrep, må det søkes til Plan- og bygningsetaten i tillegg. Dette er det beboers ansvar å gjøre. 

Vi anbefaler at man unngår å kasse inn fellesanlegg (som soilrør). Da kan man risikere at man må rive ned disse igjen for å få tilgang dersom noe må rehabiliteres eller skiftes ut.

Dersom du skal pusse opp gamle bad, kan borettslaget dekke utgifter til utskifting av soilrør dersom det er nødvendig. Arbeidet må forhåndsgodkjennes av styret og uttalelse fra rørlegger må legges ved når styret kontaktes. I ettertid må arbeidet spesifiseres og faktureres separat av autorisert rørlegger.

Utbygginger

Det er mange leiligheter i denne gården som er utvidet ned i kjeller og opp på loft. På generalforsamlingen i 2018 ble det bestemt at det ikke vil godkjennes flere utbygginger mot kjeller.

Fordi det er stort press på det fellesarealet som er igjen, er det også få leiligheter igjen i øverste etasje som kan bygges ut.

I utbyggingssaker er prosedyren vært at man sender formell søknad til styret med arkitekttegninger og en godkjent søknad fra Plan- og bygningsetaten. Som regel vil utbygginger ha konsekvenser for bodarealene. Derfor må man også ha tegninger klare for hvordan man vil bygge om disse, for å sikre at alle beboere fortsatt får det bodarealet de har krav på.