Parkeringsplasser og kjøring inne i gården

Det er i dag 54 parkeringsplasser i indre gård. Disse plassene leies ut til beboere for 400 kroner pr måned. Det er som regel lang venteliste på plassene, og køsystemet følger dato for søknad.

Det er altså ikke slik at man automatisk kommer på ventelisten når man flytter inn, man må aktivt si fra til styret om at man vil stå på lista.

Søknad om parkeringsplass sendes på e-post til parkeringsansvarlig i styret (se styreoversikten). I søknaden skal det oppføres navn, adresse, telefonnummer, bilmerke og registreringsnummer.

Regelverk for bruk av parkeringsplassene 

Feilparkering i gården

Det er ikke er lov til å parkere utenfor oppmerkede plasser i gårdsrommet. For å håndheve dette har styret inngått en avtale med et parkeringsfirma, som kan ilegge kr 700 i bot ved feilparkering. Borettslaget betaler ikke for tjenesten, men har heller ikke inntekter fra bøtene som tilfaller firmaet.

Eventuelle klager på parkeringsbøter må rettes til parkeringsselskapet. Styret kan ikke ettergi bøter.

Kjøring på gangveiene

Kjøring på innsiden av bommene er kun tillatt for å laste av og på - det er ikke lov å parkere der over tid. Parkeringsfirmaet vi har en avtale med vil observere parkerte biler i 10 minutter, slik at de ikke bøtelegger noen som bærer inn møbler eller andre tunge ting. Står man lenger enn det, risikerer man i verste fall bot.

NB: Den samme regelen gjelder for håndverkere.

Bommene er ikke låst, man dytter de bare opp og så vil de etter en liten stund lukke seg automatisk.