Nøkler, porttelefoner og postkasseskilt

Nøkler

Utgangsdørene til oppgangene har systemnøkkel. Det har mange dører inn til leilighetene også. Det betyr at man ikke har lov å kopiere nye nøkler selv, men rekvirere gjennom borettslaget. Hvis man har mistet nøkkelen og trenger ny systemnøkkel, må man sende en henvendelse til styret som sørger for å rekvirere ny nøkkel.

Bestillingene må inneholde telefonnummer til bestiller, og nummeret som står på tilsvarende nøkkel. Nummeret starter med 1NN 1848 og så tre sifre som er unike. Det er kun eiere av leiligheten som kan bestille nøkler, ikke leietagere eller andre.

Du må betale for og hente nøkkelen selv. Nøklene kan hentes av eier etter ca en uke hos Norsk nøkkelservice (sinsenvien 4). Husk å ta med legitimasjon.


Ringeklokke og porttelefon

Hvis du trenger ny eller å endre lappen kan du skrive inn ønsket tekst med skrifttype Arial, 16 punkt, normal (ikke kursiv eller fet skrift). Skriv ut, klipp i passende størrelse.

Du kan enten legge den inn i tavlen ute selv, eller levere lappen til vaktmester (postkasse merket Borettslags-service i portalen ved Per Kvibergsgate 14).

Dersom noe er feil med porttelefonen, kan du kontakte Mortens låsservice på epost post@mortenslasservice.no eller på telefon 90 86 56 70.

Postkasser

Dersom du mister nøklene til postkassen kan du ta kontakt med leverandøren av postkassene våre på deres nettside:
https://postkasse.no/faq/
Her er det beskrevet hva du må gjøre for å få byttet lås og nøkkel i postkassen din. Styret har dessverre ingen kontroll over nøkkelsystemet til postkassene.


Postkasseskilt

Alle bestiller sine egne skilt. Disse kan bestilles direkte fra Skiltservices nettbutikk www.skiltservice.com, eller på posten.no.