Vedlikehold og rehabilitering av gården

Vi har en gammel gård som trenger mye vedlikehold. Borettslaget har opprettet en vedlikeholdsplan, som skal sørge for at tar de viktigste tingene først, og at vi kontinuerlig rehabiliterer og tar vare på gården vår.

Her finner du en oversikt over større rehabiliteringer og utbedringer som er gjort de siste årene:

2019 Takvinduer: tilstand kartlegges og enkelte vinduer vedlikeholdes og byttes

2017   Lekeplass: Nye apparater og nytt dekke.

2017   Oppgradering av fellesvaskeriet i Krebs gate.

2017   Rehabilitering av pipene fullført. Stålrør installert i alle pipeløp som er godkjent for fyring.

2016   Trafo: Nedvasket og malt vegger og tak. Nye stoler. Ny kuppel.

2016   Alle inngangsdører og kjellervinduer malt.

2016   Sikringsskinner mot innbrudd montert på alle inngangsdører.

2015   Byttet ut alle brannslukkere i leilighetene. Slukkere montert i alle fellesareal. Inngått serviceavtale for å sikre regelmessig tilsyn med apparatene

2015   Oppgradering av fellesvaskeriet i Hegermanns gate.

2014   Utskifting av alle vinduer og balkongdører.

2013   Nye postkasser i alle oppgangene.

2013   Rens av alle ventilasjonskanaler.

2013   Nytt gjerde mot Omsens gate.

2013   Vedlikeholdsspyling av alle avløpsrør.

2011   Installasjon av sentralt brannvarslingsanlegg.

2011   Montering av dørpumper på alle dører til leilighetene og alle kjeller- og loftsdører.

2010   Drenering, inkl. radontiltak, gjennomført rundt både indre og ytre gård.

2010   Nytt tak på Trafoen.

2009   Vegger og trapper malt i alle oppganger.

2008   Utbedring/oppgradering av elanlegg i fellesareal.

2006   Trafo i bakgården omgjort til grendehus.

2004  Nytt tak og nye pipetopper. Noe gjenstående som ble tatt i 2016.